Julkaisut

Alueellisen ekotehokkuuden seurantamallin kehittäminen

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ekotehokkuusmallin kehittäminen – metsäteollisuusmaakuntien seurantajärjestelmä päätöksentekijän tueksi Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen julkaisuja 05/2008

Alueellinen ympäristöanalyysi ja ekotehokkuuden mittaaminen – indikaattoriperusteinen seuranta Alueellisen ympäristöjulkaisut 414/2006

Sirkka Koskela (toim.): Kymenlaakson alueellinen ympäristöanalyysi ja ympäristöindikaattorit. ECOREG-hankkeen dokumentointiraportti 1. Suomen ympäristökeskus, Helsinki 2004. Suomen ympäristö 697, ympäristönsuojelu, 143 s.

Ilmo Mäenpää ja Esa Mänty: Kymenlaakson taloudelliset ja ainevirtaindikaattorit. ECOREG-hankkeen dokumentointiraportti 2. Suomen ympäristökeskus, Helsinki 2004. Suomen ympäristö 698, ympäristönsuojelu, 46 s.

Ulla Rosenström ja Per Mickwitz: Kymenlaakson ekotehokkuuden mittaamista tukevat sosiaalis-kulttuuriset indikaattorit. ECOREG-hankkeen dokumentointiraportti 3. Suomen ympäristökeskus, Helsinki 2004. Suomen ympäristö 699, ympäristönsuojelu, 50 s.

Matti Melanen, Jyri Seppälä, Tuuli Myllymaa, Per Mickwitz, Ulla Rosenström, Sirkka Koskela, Jyrki Tenhunen, Ilmo Mäenpää, Frank Hering, Alec Estlander, Marja-Riitta Hiltunen, Mika Toikka, Esa Mänty, Lasse Liljeqvist ja Juha Pesari: Kymenlaakson ekotehokkuuden mittaaminen – mallina Kymenlaakso. ECOREG-hankkeen päätulokset. Suomen ympäristökeskus, Helsinki 2004. Suomen ympäristö 735, ympäristönsuojelu, 108 s.

VUOSIRAPORTIT

Vuosiraportti 2014

Vuosiraportti 2013

Vuosiraportti 2012

Vuosiraportti 2011

Vuosiraportti 2010

Vuosiraportti 2009

Vuosiraportti 2008

Vuosiraportti 2007

Vuosiraportti 2006

Vuosiraportti 2005

Vuosiraportti 2004

Annual report 2004 (in English)